Business Region Örebro

Akademi

Center for susatinable business är Örebro universitets center för forskning inom hållbart företagande. 

Syftet är att bedriva forskning och utveckling inom områdena cirkulär ekonomi, företagsetik, hållbarhetsredovisning och -kommunikation, samt inom hållbara värdekedjor.

CSB:s vision är en hållbar ekonomi som stödjer utvecklingen mot ett fossilfritt hållbart samhälle utan att riskera välfärd, ekonomi, natur och livskvalitet för vare sig nuvarande eller framtida generationer.CSB är uppbyggt runt fyra forskningsnoder som bygger på våra forskningsområden.

I CSB Circular Economy forskar vi bland annat på cirkulära resursflöden och affärsmodeller, i CSB Business Ethics på företagsetik och etiska koder,

CSB Transparency på hållbarhetskommunikation, efterlevnad och hållbarhetskommunikation CSB Value Chain på hållbar logistik och hållbara försörjningskedjor. För mer detaljerad information om innehållet i respektive nod, se nodens egna hemsida.

I CSB samarbetar tvärvetenskapliga team av forskare med ledare från näringslivet för att öka kunskapen om hållbara lösningar för företag, affärsliv och ekonomi för att uppnå minskad miljöpåverkan, förbättrade arbetsförhållanden och livskvalitet.

Vill du samarbeta? Hör av dig till oss.

Business Region Örebro

Business Region Örebro är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Region Örebro län är ägare. Business Region Örebro hanterar näringslivsfrågor och skapar tillväxt genom att fler företag startar, etablerar sig och växer i regionen

Kontakta oss

 

Besöksadress

Drottninggatan 9, 701 35 Örebro

 

Postadress
Box 30000, 701 35 Örebro

E-post
businessregionorebro@orebro.se

 

Telefon (växel):

019-21 10 00