Business Region Örebro

Hamn

I Örebro ligger hamnen alltid på rätt kust genom vårt partnerskap med hamnarna i Göteborg, Norrköping och Gävle som är en viktig del i Örebros unika logistikerbjudande.

Den är en viktig del för vårt transportsystem och vi ser att det är ett transportslag som är lika viktigt som något av alla de andra. Våra aktörer ska ha korta och enkla vägar till att välja sjöfart och för att underlätta sådana beslut samarbetar vi men flera hamnar.

Syftet med de samarbetena är att det ska vara enkelt att köra varor in och ut ur vår region med sjöfarten som en av aktörerna i transportkedjan.

Gävle hamn är ett innovativt och effektivt intermodalt logistikcentrum där sjöfart, järnväg och vägtransporter möts. Med sitt strategiska läge strax norr om Stockholm och i direkt anslutning till den industritäta regionen i Mellansverige, är Gävle hamn ett naturligt nav för import och export på ostkusten.

Business Region Örebro

Business Region Örebro är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Region Örebro län är ägare. Business Region Örebro hanterar näringslivsfrågor och skapar tillväxt genom att fler företag startar, etablerar sig och växer i regionen

Kontakta oss

 

Besöksadress

Drottninggatan 9, 701 35 Örebro

 

Postadress
Box 30000, 701 35 Örebro

E-post
businessregionorebro@orebro.se

 

Telefon (växel):

019-21 10 00