Business Region Örebro

Tåg

Visste du att Hallsberg har Nordens största rangerbangård? Det är även Sveriges viktigaste knutpunkt för godstrafik då Västra stambanan här korsar Godsstråket genom Bergslagen.

Varje dygn passerar 350 tåg Hallsberg och Trafikverket räknar med dubbelt så många tåg i sin prognos för 2050. Stärkta av Hallsberg som knutpunkt är tåg en naturlig del i vårt erbjudande.

Här finns aktörer och infrastruktur som gör det lätt för dig att inkorporera järnväg som en del av din transportkedja. Här byggs just nu nordens största underhållscentrum, upp för tåg och terminalerna är vana vid många och snabba lyft. Här finns också en pendel till Europa flera gånger i veckan.

2001 så gick 20% av containrarna som kom in i Göteborgs hamn ut i landet via tåg, 2019 var den siffran 60% och då får man komma ihåg att 80% av allt gods i Sverige som går på tåg passerar Hallsberg förr eller senare.

I sverige är tåget ett miljövänligt alternativt eftersom vår el i större utsträckning än andra europeiska länder är förnyelsebar.

Business Region Örebro

Business Region Örebro är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Region Örebro län är ägare. Business Region Örebro hanterar näringslivsfrågor och skapar tillväxt genom att fler företag startar, etablerar sig och växer i regionen

Kontakta oss

 

Besöksadress

Drottninggatan 9, 701 35 Örebro

 

Postadress
Box 30000, 701 35 Örebro

E-post
businessregionorebro@orebro.se

 

Telefon (växel):

019-21 10 00