Business Region Örebro

Grow your business

Örebroregionen strävar hela tiden efter ett bra företagsklimat. För att göra det krävs en bra process och att företagen upplever att den kommunala myndighetsservicen ger rätt stöd och hjälp.

Företagsklimat

Vi strävar hela tiden efter att Örebroregionen ska vara en attraktiv region för företag att etablera sig och utvecklas i. För att det ska lyckas krävs insikten om företagens betydelse för regionen och att näringslivsperspektivet och dess villkor är en naturlig del av hela regionens arbete.

Arbetar för en bra process

Vi skapar insikter runt hur företagsklimatet utvecklas inom regionen som helhet, likväl som hos den enskilda medlemskommunen. Inom området näringslivsservice och företagsklimat stöttar Business Region Örebro kommunerna i att säkerställa en effektiv och bra process gentemot näringslivet.

Myndighetsservice ett prioriterat område

Företagens upplevelse av den kommunala myndighetsservicen är ett särskilt prioriterat område. Insikten kring nuläge och utvecklingspotential ger kommunerna möjlighet att utforma konkreta åtgärder för förbättring och utveckling. Inom området använder vi olika typer av mätningar för att identifiera potential i den kommunala processen. Sveriges kommuner och regioner insiktsmätning och processen kring undersökningen är gemensamt upphandlad via Business Region Örebro och kommunerna finner synergieffekter av att detta samordnas.

Processtöd

Vi handlar också gemensamt upp andra verktyg för att säkerställa och förbättra de kommunala processerna. Systemstöd, utbildningar och i vissa fall processtöd är de viktigaste. Business Region Örebro har ett naturligt ansvar för att övergripande implementera dessa systemstöd i kommunernas olika verksamheter.

Tveka inte att kontakta mig för mer information

Business Region Örebro

Business Region Örebro är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Region Örebro län är ägare. Business Region Örebro hanterar näringslivsfrågor och skapar tillväxt genom att fler företag startar, etablerar sig och växer i regionen

Kontakta oss

 

Besöksadress

Drottninggatan 9, 701 35 Örebro

 

Postadress
Box 30000, 701 35 Örebro

E-post
businessregionorebro@orebro.se

 

Telefon (växel):

019-21 10 00