Business Region Örebro

Om oss

Business Region Örebro är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor. Tillsammans arbetar vi för att skapa tillväxt genom att få fler företag att växa och etablera sig i regionen.

Vi är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Vi är länets samverkansplattform för näringslivsfrågor med Region Örebro län som huvudman.

Organisering
Sedan 1 januari 2015 är Business Region Örebro en permanent verksamhet. Region Örebro län har gett Örebro kommun i uppdrag att leda det operativa arbetet i Business Region Örebro. Styrgrupp består av kommunstyrelsens
ordförande eller motsvarande och träffas fyra gånger per år. Ordförande för styrgruppen är Irén Lejegren, som är regionråd och även ordförande för nämnden för regional tillväxt på Region Örebro län. Ledningsgruppen är ett nav i verksamheten och utgörs av näringslivschefer eller motsvarande från alla kommunerna samt verksamhetsledare och koordinatorer från Business Region Örebro.

Finansiering
Region Örebro län finansierar verksamheten till hälften. Resterande finansiering kommer från de samverkande kommunerna med 10 kr/invånare. Örebro kommun och Region Örebro län går även in med in kind-resurser i form av tid.

Vill du veta mer om vår verksamhet?
Läs våra årsberättelser som finns nedan.

Verksamhetsberättelse 2021 Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsberättelse 2020 Pdf, 1.3 MB.

Verksamhetsberättelse 2019 Pdf, 408.7 kB.


Business Region Örebro

Business Region Örebro är ett partnerskap mellan alla kommuner i Örebro län; Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Region Örebro län är ägare. Business Region Örebro hanterar näringslivsfrågor och skapar tillväxt genom att fler företag startar, etablerar sig och växer i regionen

Kontakta oss

 

Besöksadress

Drottninggatan 9, 701 35 Örebro

 

Postadress
Box 30000, 701 35 Örebro

E-post
businessregionorebro@orebro.se

 

Telefon (växel):

019-21 10 00